بازی درمانی و ورزشی ببین و بپر Watching Jumping

بازی درمانی و ورزشی
ببین و بپر

Health and fitness by
Watching Jumping

مجموعه "ببین و بپر" یک مجموعه سخت افزاری ، نرم افزاری و یک بازی رایانه ای میباشد که جهت تفریح ، ورزش و درمان طراحی و پیاده سازی گردیده است. گروه سنی مورد هدف این مجموعه بین 4 تا 14 سال می باشد که با توسعه و یا تنوع کاربری آن در زمینه درمانی ، میتواند برای گروههای سنی بالاتر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در این مجموعه اجزاء بصورت همزمان با یکدیگر تعامل داشته و نمایش خروجی اصلی در صفحه نمایش (Monitor - LCD) بصورت بازی قابل مشاهده می باشد.قسمت سخت افزاری طراحی شده ، شامل یک دسته کنترلی بیسیم بوده که اطلاعات حرکتی را برای سخت افزار گیرنده متصل به رایانه ، ارسال مینماید و نرم افزار رابط ، تغییرات کنترل را در موتور بازی اعمال مینماید.

"Watching Jumping" package contains a Hardware Device, Software and a Game that designed and developed for entertainment, health and fitness. This is useful for kids between 4 till 14 but can used for other ages when this device prepared for medicine applications.
In this package, all designed parts act together real-time and output shown in Monitor or TV LED such as a game. Hardware section contains a wireless gamepad that send digital motion parameters to receiver device, and receiver device connected to PC for communicate with software and game.

گالری عکس

در بازی اصلی گرافیک به صورت برداری پیدا سازی شده است. لذا نمایش این بازی در نمایشگر های بزرگ مانند 50 اینچ بخوبی قابل استفاده است. در این بخش شما میتوانید نمونه تصاویر بازی را مشاهده نمایید.